cultuur / 30 november 2021

Terug in de tijd: Sloterdijk in de vroegmoderne periode (1500 – 1800)

Wist jij dat de grootouders van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh in Sloterdijk zijn getrouwd? Waar Sloterdijk bij menig Amsterdammer een industrieel beeld van station, kantoren, hotels en de haven oproept, gaat de geschiedenis van Sloterdijk terug naar de late Middeleeuwen. De eerste melding die Oudsloterdijk.nl doet van de kerk in Sloterdijk is in 1465. Waar UPtown Sloterdijk vaak schrijft over de toekomst van Sloterdijk, blikken we nu terug.


Het strijdtoneel van de tachtigjarige oorlog
De zestiende eeuw was een roerige tijd voor de Nederlanden, mede door de Nederlandse opstand, ook wel de tachtigjarige oorlog genoemd. In deze tijd stond Nederland onder het gezag van de Spaanse Koning Filips II, een strenge katholieke heerser. Filips II wilde dat de Nederlanden katholiek bleven, terwijl de ontevredenheid met het katholieke geloof in de Nederlanden groeide. Sloterdijk lag gunstig aan de rand van Amsterdam en bood een goede toegangsweg naar de haven. Hierdoor was Sloterdijk vaak onderdeel van het strijdtoneel. De watergeuzen, vrijheidsstrijders die vluchtten voor het Spaanse gezag op zee, staken het dorpje Sloterdijk in brand in 1595. De kerk werd gezien als een katholiek symbool, iets wat de protestante geuzen verafschuwde.

"Sloterdijk lag gunstig aan de rand van Amsterdam en bood een goede toegangsweg naar de haven. "


Sloterdijk in de Gouden Eeuw

In 1664 werd de Petruskerk na herstelwerkzaamheden weer in gebruik genomen, deze keer met protestantste diensten. Sloterdijk groeide en in de 17e eeuw was de Petruskerk een centrale plek in het bruisende dorp. Verschillende sectoren, zoals de veeteelt, de land- en tuinbouw, visserij, handel, de waag en de rechtbank die floreert. Maar ook het uitgaansleven, de bruiloften en de theekoepel waren de hoogtepunten van de vrije dag van de Amsterdammer. In de negentiende eeuw wordt de mobiliteit naar Amsterdam toe vergroot: er komt een stoomtrein en de Haarlemsche tram gaat rijden. Als dan in 1921 het dorp Sloterdijk wordt geannexeerd door de Gemeente Amsterdam, verliest het pittoreske dorpje langzaam zijn bruisende leven en karakter. Met de huidige groei van Sloterdijk is voor het eerst weer dat er zoveel levendigheid in het gebied komt.

De afgelopen periode is de Petruskerk ontwikkeld. Met behulp van subsidies en donaties is de kerk definitief gerestaureerd. Het wordt nu gebruikt voor huwelijken, kerkelijke aangelegenheden en zakelijke bijeenkomsten. Op de monumentendag in 2006 werd een 17e eeuws gerestaureerd torenuurwerk geplaatst, het orgel is vervangen en de hele kerk is voorzien van een bose geluidsinstallatie.

Dorp – Gilles van der Loo
Wist je dat het dorpje Sloterdijk de hoofdrol speelt in de recent uitgekomen (fictieve) roman Dorp van Gilles van der Loo? Het personage Melchior Bastiaanse is beheerder van het kerkje in Sloterdijk. Het boek is te koop in boekhandel en via Bol.com.

"In de 17e eeuw was de Petruskerk een centrale plek in het bruisende dorp"
Sign UP

Zoekvenster sluiten